151206_5856

När fiskarna kvittrar…

Varje år vid i början på december blir våra Praktbotior oroliga. De dansar frenetiskt och sjunger likt delfiner på höga, höga frekvenser. Vi tolkar det som att det är vandringslusten som sätter in. I deras ursprungsländer Sumatra och Borneo börjar regnperioden just vid denna tidpunkt och praktbotiorna simmar där uppför floderna mot översämningsområdena för att leka. Jag har…